woensdag 16 mei 2012

Hoe vind ik een goede en betrouwbare AOV-adviseur? 7 tips


Het aantal zzp’ers groeit. Veel van hen hebben geen arbeidsongeschiktheidsverzekering(AOV). Met als gevolg dat er een ware gold rush is losgebarsten onder AOV-aanbieders. De vraag is: Hoe scheid ik het kaf van het koren? De cowboys van de specialisten? 7 tips.
Hoe vind ik een goede en betrouwbareAOV-adviseur? Dat is een vraag die we veel horen tijdens onze presentaties in het land. Een logische vraag, want de markt van AOV-verzekeringen en adviseurs wordt steeds ondoorzichtiger.
SchijnverzekeringenEr zijn ook zo veel producten. Van de volwaardige en degelijke arbeidsongeschiktheidsverzekering tot de goedkope ‘beginnersverzekeringen’ en verzekeringen voor ‘ongevallen en ernstige ziektes.’
Die laatste mogen wettelijk gezien niet eens AOV’s heten. Ze dekken slechts een beperkt aantal met name genoemde ziekten (soms wordt zelfs het stadium van de ziekte omschreven) waardoor de kans op uitkering vrijwel nihil is.
CowboysEn dan heb je nog de cowboys. De snelle jongens die snel rijk willen worden met AOV’s. Ze hebben doorgaans weinig ervaring met arbeidsongeschiktheid, waardoor ze niet of slecht in staat zijn om goede voorlichting te geven en de risico’s van hun cliënten in te schatten.

Waar moet u op letten?
Wanneer u een adviseur zoekt, stel uzelf en hem de volgende vragen:
1.      Heeft deze adviseur ervaring met AOV’s? Waar bestaat deze ervaring uit?
2.      Hoeveel AOV’s sluit deze adviseur per jaar? Wat ons betreft mag een adviseur zich expert noemen wanneer hij meer dan 50 verzekeringen per jaar sluit. (Ter informatie, een gemiddelde intermediair sluit minder dan 10 AOV’s per jaar. Zou u zich laten opereren door een chirurg met beperkte ervaring? Of gaat u naar een specialist?)
3.      Is de adviseur in staat om op basis van volume extra premievoordeel te bedingen? Of adviseert hij u om te besparen op de voorwaarden en de dekkingsgraad?
4.      Wat voor relaties heeft uw adviseur? Met hoeveel verzekeraars doet hij zaken? Heeft hij de keus uit twee of drie partijen of beschikt hij over een groot netwerk van nationale en internationale verzekeraars?
5.      Hoe ziet het adviestraject van de adviseur eruit?
6.      Is de adviseur gespecialiseerd en groot genoeg om Service Level Agreements af te spreken bij verzekeraar(s)? Zo ja waar bestaan deze SLA dan uit?
7.      Wat is het beloningsmodel van de adviseur? Krijgt hij een premie van zijn verzekeraar? Of is hij volledig onafhankelijk en werkt hij met een transparant beloningsmodel?
Besparen of beknibbelen?In tijden van crisis is de verleiding groot om op een arbeidsongeschiktheidsverzekering te beknibbelen. Een onervaren adviseur zal u misschien proberen te verleiden met een uitgeklede AOV. Niet doen! Ga op zoek naar een echte expert. Deze is dankzij zijn inkoopkracht namelijk in staat om op de premie te besparen in plaats van op de polisvoorwaarden.
Deze besparingen kunnen oplopen tot 40% bij gelijkblijvende voorwaarden. Kijk dat noemen wij nou verstandig verzekeren. Want een AOV met waardeloze voorwaarden kan nog wel eens voor onaangename verrassingen zorgen.

dinsdag 17 april 2012

Verantwoord besparen op de AOV ( arbeidsongeschiktheidsverzekering ) Gepubliceerd op 17 april 2012


Besparen op een AOV. Het kan, maar let wel goed op. Het venijn zit hem in de kleine lettertjes. Voor u het weet betaalt u toch nog veel geld voor een verzekering die geen zekerheid biedt. Een aantal tips om verantwoord te besparen.
Veel ondernemers zijn sceptisch over een AOV. ‘Je betaalt keurig je premie, maar als je ziek bent, krijg je niets,’ is een veelgehoorde klacht. Voor velen een reden om op de AOV te besparen met als gevolg dat ze ook inderdaad bedrogen uitkomen. Zie daar, een vicieuze cirkel.

Hoe het niet moet (voorbeeld 1)
Een zelfstandig ICT-programmeur vindt zijn premie te hoog. Hij besluit zich te verzekeren vanaf 55 procent arbeidsongeschiktheid in plaats van 25 procent. Hiermee bespaart hij 25 euro per maand.

Na twee jaar raakt hij door een ongeval voor 40 procent arbeidsongeschikt. Nu heeft hij een probleem. Zijn verzekering keert niets uit. Tegelijkertijd blijkt dat de meeste opdrachtgevers een voorkeur hebben voor fulltime programmeurs. Gevolg: geen werk en geen geld.

Ineens blijkt een premieverschil van (netto) 125 euro per jaar toch niet meer zo voordelig. Was zijn verzekering nou zo slecht? Of heeft hij gewoon een verkeerd advies gekregen?

Hoe het niet moet (voorbeeld 2)
Een zelfstandig interimmer (35 jaar) sluit via het internet een ernstige aandoeningenpolis af. Deze verzekering keert alleen uit bij overlijden en een aantal specifieke ernstige aandoeningen. Premie: 50 euro netto per maand. Uitkering: eenmalig bedrag van 200.000 euro. (Hier kan hij op basis van zijn huidige leefstijl 4 jaar van rondkomen.)

In deze casus wordt niet de ondernemer zelf, maar een van zijn kinderen ernstig ziek. Het kind verblijft in een specialistisch ziekenhuis. Deze gebeurtenis legt zoveel druk op het gezin, dat de interimmer wegens psychische problemen niet meer kan werken. De verzekering keert niet uit en gezin krijgt een tweede dreun.

Voor circa 70 euro nettoper maand had hij een uitgebreide AOV kunnen afsluiten en had hij kunnen rekenen op een uitkering van de verzekeraar. Voor een besparing van slechts 20 euro per maand, zet deze ondernemer de financiële zekerheid van zijn gezin op het spel.  

De beste prijs-kwaliteitverhouding
Het werkt met een AOV net als met andere producten. Betaal je minder, dan krijg je ook minder. Een goede prijsstelling is een randvoorwaarde, maar mag nooit een primair criterium zijn. Een ervaren adviseur kan helpen om de verzekering te vinden met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Waar moet u op letten?
Wanneer u een adviseur zoekt, stel uzelf dan de volgende vragen:
 
  • Heeft deze adviseur ervaring met AOV’s? Ter informatie, een gemiddeld intermediair sluit minder dan 10 AOV’s per jaar. Zou u zich laten opereren door een chirurg met beperkte ervaring? Of gaat u liever naar een specialist die het dagelijks doet?
  • Wat is de inkoopkracht van deze adviseur? Is hij in staat om op basis van volume extra premievoordeel te bedingen?
  • Hoe ziet het adviestraject van de adviseur eruit? 
  • Is de adviseur gespecialiseerd genoeg om kwaliteitsvoordeel ( Service Level Agreements ) af te spreken bij verzekeraar(s);
  • Heeft u adviseur een transparant beloningsmodel?
     
Verantwoord besparen
Ervaring laat zien dat een echte aov specialist al snel 20 procent goedkoper is. U heeft betere dienstverlening en hetzelfde product tegen een lagere prijs. Kijk, dat noemen wij nou gezond besparen.

woensdag 29 februari 2012

De misverstanden over de arbeidsongeschiktheidsverzekering ( AOV )

“De verzekeraar zal alles doen om niet te hoeven uitkeren, maar vraagt wel een enorm hoge premie” Komt dit jou bekend voor?

Tijd om de vooroordelen weg te nemen en jouw mening bij te stellen o.b.v. feiten!


De arbeidsongeschiktheidsverzekering ( AOV ); voor veel zelfstandigen een vanzelfsprekendheid, voor anderen een ogenschijnlijk overbodige kostenpost. Er bestaan veel misverstanden over de AOV, voornamelijk wat betreft de geboden dekking en de daarbij behorende premie.

Vaak ontstaan deze vooroordelen omdat veel ondernemers niet voldoende kennis van de materie hebben en zich laten leiden door zogenaamde “AOV-experts”. Niet zelden sluiten zij dan een AOV zonder een gedegen advies van een goed opgeleide adviseur en zijn vervolgens teleurgesteld omdat deze verzekering niet de dekking biedt die zij verwachten. Tot slot zijn er natuurlijk altijd collega ondernemers die niet gehinderd door enige kennis van zaken het ene vooroordeel na het andere de wereld in helpen.

Als specialist op het gebied van de AOV vinden wij het jammer dat deze vooroordelen nog steeds zeer hardnekkig blijken. Het is tijd om jouw mening bij te stellen o.b.v. feiten!

Verzekeren tegen
arbeidsongeschiktheid: ja /nee
Uit recent onderzoeken is gebleken dat circa 55% van de ondernemers zich niet verzekert tegen arbeidsongeschiktheid. Een vaak gehoord argument is “mij gebeurt niets”. Toch heeft jaarlijks 1 op de 15 ondernemers te maken met arbeidsongeschiktheid voor het eigen beroep. Zonder AOV is er geen, of slechts een gedeeltelijk, vangnet (bijstand). Het inkomen van de partner wordt daarom aangesproken, de aanwezige spaarrekening geplunderd en de overwaarde van de eventuele woning te gelde gemaakt. Is dit het jou waard?

Het is een beter idee om zelf te sparen?                                                                             
Goed idee, echter dit is voor zeer weinigen weggelegd. Het is schijnzekerheid tegen beter weten in.

Stel, je bent 45 jaar, inkomen € 60.000,-.
Je vaste en variabele kosten zijn  € 45.000,- p.j.

In theorie kun je dus € 15.000 x 20 jaar =  € 300.000,- bij elkaar sparen (in het scenario waarbij zich géén arbeidsongeschiktheid voordoet). De daadwerkelijke inkomensschade bij arbeidsongeschiktheid is  € 45.000 x 20 jaar =  €  900.000,-. Rekening houdende met inflatie is dat ruim 1 miljoen euro. Maak deze rekensom eens zelf, je zult zien dat zelf sparen geen optie is.

De premie is zo hoog?
“Honderden euro’s per maand” vernamen wij van de ondernemers die zelf wilden sparen, toen wij hen vroegen of zij enig idee hebben hoeveel een AOV moest kosten. Na inventarisatie en overdracht van kennis, bleek dat aan alle wensen voldaan kon worden voor nog geen € 100,- premie per maand. Weg waren de vooroordelen.

Een werknemer betaalt veel minder voor zijn arbeidsongeschiktheidsrisico
Wat een misverstand. Een werknemer betaalt gemiddeld namelijk méér premie aan sociale verzekeringen, namelijk circa 14,3%. Als zelfstandige betaal je circa 4% - 7% van het bruto inkomen voor een top AOV. En ook nog eens tegen veel betere voorwaarden.

De verzekeraar keert niet uit?
Wij waren benieuwd naar de exacte statistieken wat betreft uitkeringsbereidheid en hebben daarom een klein onderzoek ingesteld binnen een toonaangevend verzekeraar.
Wat blijkt:

-Aantal meldingen arbeidsongeschiktheid in 2011: 27.089
-Procentueel aantal daadwerkelijk gedane uitkeringen: 99,2%

De overige 0.8% ontving geen uitkering omdat zij óf de premie gedurende langere tijd niet hadden betaald óf de arbeidsongeschiktheid eindigde alvorens de wachttijd verstreek.

Als aov specialist werken wij nauw samen met onze opdrachtgevers om de toegankelijkheid van kwalitatief sterke AOV’s te  verbeteren. Wij vertegenwoordigen ruim 50.000 ondernemers binnen meer dan 40 beroeps-, branche- en netwerkverenigingen. Ook werken wij voor een belangenvereniging met zitting in de Sociaal Economische Raad (SER)

Aov XL is de enige die meetbaar voordeel én kwaliteit biedt, ook voor de bevooroordeelde ondernemers.

Neem contact op met aov XL (eigendom van Kendall Mason) en ervaar de kracht van samenwerking.
www.aovxl.nl en www.kendallmason.nl T:035-6942195 E: info@kendallmason.nl
Blog:  http://kendallmason.wordpress.com

donderdag 16 februari 2012

Uw uitgebreide AOV was niet eerder zó voordelig!

Kendall Mason richt zich met zijn label aov XL op de collectieve inkoop van de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor HBO+ ondernemers.
Dankzij de krachtenbundeling van inmiddels ruim 50.000 ondernemers zijn wij via aovXL in staat u aanzienlijke collectiviteitskortingen te bieden op de meest uitgebreide AOV’s. Een besparing welke in de praktijk vaak neerkomt op vele duizenden euro’s.

Onze inspanningen sorteren effect; u sluit een zeer uitgebreide AOV binnen het grootste ondernemerscollectief van Nederland. Het resultaat? Een kwalitatief superieur product tegen een aantoonbaar lagere premie dan op de individuele markt.
Enkele voordelen van de AOV via aov XL
-Een uitgebreid en objectief adviestraject
-De bruto premie bedraagt gemiddeld slechts 2 declarabele uren per maand!
-Geen premietoeslag bij maandbetaling
-Uitstekende begeleiding bij re-integratie
aov XL is een private label van Kendall Mason en is ondergebracht bij twee gerenommeerde verzekeraars, te weten: De Amersfoortse en Nationale Nederlanden.
———————————————————————————————
Ondernemer aan het woord

Bas van Riet (voorzitter “Dutch Training Professionals”)

Ik heb Kendall Mason & aov XL in 2011 leren kennen toen ik voor mijn linkedingroep (8800+ leden) en website (voor trainers, coaches en adviseurs) op zoek was naar een onafhankelijke aanbieder van verzekeringen waar je als zelfstandig professional toch deel kunt uitmaken van een collectief.

Dat heb ik bij Kendall Mason gevonden. Toen ik vervolgens in januari 2012 zelf de stap heb genomen om zelfstandig trainer te worden op het gebied van Commercie en Klantgerichtheid kwam dat natuurlijk goed van pas. Ik had al snel besloten dat een AOV een cruciaal aspect is dat ik zeker goed geregeld wilde hebben. Ik heb een gezin te onderhouden en wil tevens niet met de stress rondlopen en me afvragen: “wat als?” Ik heb daarom een aov XL polis gesloten bij Kendall Mason.
De dienstverlening van Kendall Mason heb ik als zeer kwalitatief ervaren, je wordt echt geholpen en de tarieven zijn heel transparant en nog belangrijker, die vielen mij meer dan mee. Ik kan Kendall Mason als zelfstandig ondernemer dan ook van harte aanbevelen.

BAS van Riet
Training & Coaching
Commercie & Klantgerichtheid
Linkedingroep: Dutch Training Professionals
Website : www.dutchtrainingprofessionals.nl
————————————————————————————————

In een persoonlijk adviesgesprek met één van de aov XL-adviseurs worden uw wensen in kaart gebracht. U kunt uiteraard contact met ons opnemen voor een nadere toelichting en kennismaking.
www.aovxl.nl en www.kendallmason.nl
T:035-6942195
E: info@kendallmason.nl
Blog:  http://kendallmason.wordpress.com

maandag 7 november 2011

AOV ; Verborgen reclame

We kennen het allemaal, spreken er soms schande van, maar tegelijkertijd is er niemand die aan de kracht van de verborgen reclame weet te ontsnappen. Sterker nog, we hebben min of meer geaccepteerd dat het bestaat en dat deze verborgen reclame ons op vele vlakken weet te beïnvloeden.

Een goed voorbeeld is LinkedIn. Een platform waarop duizenden zelfstandigen zich via allerlei groepen hebben verzameld om in contact te komen met andere ondernemers, maar ook met mogelijke opdrachtgevers. Deze functie van het platform komt echter op de helling te staan wanneer collega ondernemers, terwijl in opdracht, de producten van hun opdrachtgever actief gaan promoten vanuit hun persoonlijke LinkedIn profiel.

Veelal ongehinderd door inhoudelijke kennis wordt door de zelfstandigen op de payroll van bijvoorbeeld een verzekeraar, zelfstandigen geadviseerd om toch vooral eens te informeren bij verzekeraar A in plaats van bij verzekeraar B.

Natuurlijk is het prima om reclame te maken voor een product of leverancier als je hier tevreden over bent. Echter als deze partij verantwoordelijk is voor jouw salaris kan dit de onafhankelijkheid schaden. De onafhankelijkheid als de waarheid van de aanbeveling komt dan ook in een heel ander daglicht te staan. Waarom vermelden deze ondernemers niet dat zij hun broodheer promoten? Waarom doen zij dit in het geniep? Waarom proberen zij  collega zelfstandigen te misleiden?

Als aov XL streven wij naar eerlijkheid en duidelijkheid, zeker als het aankomt op financiële zekerheid zoals bij arbeidsongeschiktheid.  Kwalitatief advies in combinatie met uitstekende dekking en een lagere premie dan gebruikelijk, dat is wat veel zelfstandigen wensen. Omdat vooral criteria 1 en 3 bij veel verzekeraars en adviseurs problemen geeft, gaan zij over tot verborgen reclame. Dus ziet u weer een enthousiast bericht over een verzekeraar of specifiek product, kijk dan eens naar de afzender. Vaak leidt enig aanvullend onderzoek tot de weinig verrassende conclusie, dat deze ‘onpartijdige’ boodschapper zo onpartijdig nog niet is.

aovXL heeft vertrouwen in de kritische aard van de zelfstandig ondernemer. Vanuit dit vertrouwen volgt de overtuiging dat de vertegenwoordiging van ruim 50.000 ondernemers altijd zwaarder weegt dan de overdaad aan gekleurde meningen op Linkedin.

Meer informatie?
I: www.aovxl.nl
T: 035-6942195

woensdag 12 oktober 2011

aovXL: Online uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) sluiten, verstandig of niet?!

De markt van de zakelijke verzekeringen verandert, gelukkig veelal in het voordeel van de zelfstandig ondernemer (ZZP & DGA). De onderlinge concurrentie tussen verzekeraars neemt toe, de premie van een AOV daalt en verzekeraars raken meer gevoelig voor de signalen vanuit de markt. Enkele gevolgen: de meerjarige contracten verdwijnen, termijntoeslagen hoeven niet langer betaald te worden en de AFM houdt tegenwoordig scherper toezicht.
De ondernemer profiteert hier natuurlijk van, maar is er dan alleen maar goed nieuws? Nee, helaas niet. Wij constateren namelijk dat er ondanks al deze positieve veranderingen ook een verontrustende trend zichtbaar wordt, de AOV dreigt een klik- en sluit product te worden.
Een adviesgevoelig en complex product, dat is de omschrijving zoals de AFM die hanteert waar het aankomt op de AOV. Wanneer een product als adviesgevoelig en complex omschreven wordt, hoe is het dan mogelijk dat men deze verzekering online zélf kan afsluiten zonder daarbij op enig moment persoonlijk contact met een deskundig adviseur te hebben? Op geen enkel moment onderschatten wij de zelfredzaamheid van de ondernemer, echter vertegenwoordigen zij helaas onevenredig vaak de ondernemer die bij arbeidsongeschiktheid in het spreekwoordelijke hemd staat.
Tegelijkertijd begrijpen wij de online aanbieders van de AOV , het is een manier van werken waarbij relatief snel, veel geld valt te verdienen. Laat de ondernemer zelf de beslissingen maar nemen en incasseer van een afstandje de afsluitvergoeding en eventueel doorlopende provisie. Vraagt u zich als ondernemer eens af, voelt u zich prettig bij de éénpitter die standaard spreekt in de ‘wij-vorm’, die u uitsluitend via de social media benadert en in het uiterste geval alleen bereikbaar is via een online contactformulier?
aovXL kiest nadrukkelijk voor een andere manier van werken. U kunt ons telefonisch bereiken en een deskundig adviseur begeleidt u van A tot Z richting een kwalitatief uitstekende AOV . En het beste nieuws is dat onze producten ook nog eens voordeliger zijn dan de producten die u geheel op eigen houtje afsluit. Hoe dat kan? aovXL werkt voor meer dan 40 (landelijke) beroeps-  en belangenverenigingen met in totaal circa 50.000 aangesloten ondernemers . Een collectieve kracht die ook door verschillende gerenommeerde verzekeraars op waarde wordt geschat.
Neem contact op met aovXL (eigendom van Kendall Mason) en ervaar onze uitstekende dienstverlening:
www.aovxl.nl en www.kendallmason.nl
T:035-6942195
E: info@kendallmason.nl
Blog:  http://kendallmason.wordpress.com

dinsdag 11 oktober 2011

aovXL: Is de prijzenslag binnen de AOV-markt uitsluitend in het voordeel van zelfstandigen/ondernemers?

"De markt van de AOV is het afgelopen jaar flink veranderd. Verzekeraars zien zich vaker genoodzaakt om hun premies fiks te verlagen, en dat is natuurlijk interessant voor jou als ondernemer. Echter de huidige concurrentiestrijd om de AOV heeft ook een keerzijde!
Meer en meer zien we dat een premiedaling niet alleen het gevolg is van de toegenomen concurrentie, maar ook door het uitkleden van de dekking op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Voorbeelden hiervan zijn: het uitsluiten van psychische klachten, passende of gangbare arbeid in plaats van beroepsarbeidsongeschiktheid, verhoogde uitkeringspercentages, etc. Een andere ontwikkeling, die zelfs volgens de minister niet in het belang van ondernemers is, is de opkomst van zogenaamde budget-aov’s en critical illness-producten (ernstige ziekten/aandoeningen)
Wij vinden het dan ook jammer om te zien dat diverse verzekeraars nog altijd hun verantwoordelijkheid voor het bieden van zekerheid niet nemen. Integendeel, zij laten zich vaak leiden door de snelle winst op korte termijn. De zoekende en onwetende ondernemer wordt gelokt met een op het oog aantrekkelijke prijs, maar een kwalitatief inferieur product.
Bovenstaande ontwikkelingen zijn naar onze mening niet in het belang van de (zelfstandig) ondernemer en daarmee een gevaar voor de al niet positieve beeldvorming over verzekeraars en adviseurs. Gelukkig zijn er ook organisaties die de belangen van de (zelfstandig) ondernemers wél serieus neemt.
Al jaren behartigen wij samen met diverse belangen-, branche-, en koepelorganisaties de belangen van ondernemers op het gebied van aov-verzekeringen. Deze krachtenbundeling maakt het mogelijk dat wij in staat zijn om (zelfstandig) ondernemers een betrouwbare en kwalitatief sterke verzekering aan te bieden tegen de prijs van een budgetverzekering. Wil jij als zelfstandig ondernemer een betrouwbaar en kwalitatief uitstekend product tegen de juiste prijs?http://aovxl.nl
Sluit je dan aan bij een van de met ons samenwerkende organisaties, http://www.aovxl.nl/CollectieveAOVklanten.aspx Samen staan wij dan nog sterker en kunnen wij nog meer toegevoegde waarde creëren.
Meer informatie? Kendall Mason / aovXL 035-6942195 www.kendallmason.nl www.aovxl.nl"